2012-10-31

Palabras de José Yanguas y Miranda

"El diccionario de las antigüedades de Navarra, que doy al público, no tiene por objeto la estéril investigación de las inscripciones griegas ni romanas, ni de las lápidas y medallas, que simplemente designan los nombres de los monarcas y de los pueblos que han dejado de existir, y cuya memoria está casi del todo borrada por el transcurso de los tiempos. Estudio sería este que no haría más que reproducir inútilmente lo que ya se tiene dicho antes de ahora, sin adelantar un paso hacia la verdad.
La historia filosófica del género humano debe estudiarse siguiendo las huellas de la sociedad, donde luchando sin cesar el interés individual, en sus extravíos, con el interés de todos, se ven los varios resultados de este choque eterno de los hombres, entre sí, y los vicios y virtudes que producen sus necesidades naturales o ficticias.
Por tanto la base esencial de mi trabajo es la de que todos sus artículos se prueban con escrituras del precioso archivo de la antigua Cámara de Comptos de Navarra, para el cual debe servir al mismo tiempo de índice general, porque nada he omitido de cuanto contiene interesante, y de lo que puede ser de alguna utilidad para la historia de la civilización y de las costumbres, a que se dirigen mis investigaciones.
He añadido lo que me ha sido posible reunir del archivo general del Reino, o de las antiguas Cortes de Navarra, y de otros, y las noticias históricas necesarias para la aclaración de algunas materias, particularmente cuando sus autores se apoyan en documentos.
En lo demás he prescindido del todo de lo que han escrito los historiadores, porque mi plan se funda en hechos positivos; muchos de ellos coinciden con la historia; otros la rectifican, y otros en fin pueden servir para explicar lo que sus autores no tuvieron presente, o no lo creyeron necesario, en aquellos tiempos en que nuestros cronistas fijaban menos la consideración en indagar el espíritu del siglo que en las guerras y batallas prodigiosas, pintando casi siempre con exageración los vicios y virtudes de los monarcas, y dejando en silencio lo relativo a las costumbres de los pueblos y de su estado social, porque solo escribían la historia de los reyes, no la de los hombres".

José Yanguas y Miranda
Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra
Iruñea 1840

2012-10-30

Aetz intsumituak"Aetz guziei.
Xakinen duzie badirela gen ballean gazte zemeit soldadogora fan nei eztutenak, eta gorrengatik militarek nei daezte ezarri kastigo geitzak: multak, karzelera igortzea edo juizioen eitea.
Gori dela kaso, balleko gazte zemeitek pensatu dugu juntatzea eta gen Aezkoan talde antimilitarista baten eitea, galako aferetan laguntza pixka baten emateko.
Gazte batzurek bear izan dute pagatu gargoro fianza zerbeit, eta orei Orbextako Herriko Etxea naute kastigatu, ezpeititu eman soldadogora fan beartzuten gazte orbextarren nombreak.
Alkatea naute lazki kastigatu multeki eta eztute utzi nei alkate izaten segi dezan".

Aezkoa
1990'

Izotza urrian / Hielo en octubre


Ohar tipi bat ez bertzerik.
Ohiko datu bilketa historikoen arabera,
urrian ez du izotza egiten nafarron hiriburuan.
Ez da batere arrunta.
2012ko urriaren 29an, halere, Iruñean izoztu du.
Hona hemen albistea.
Klima aldaketa ospetsuarena kolokan, alegia...

Tan sólo una pequeña nota.
Según los conocidos recuentos históricos de datos,
en octubre no hiela en la capital de los navarros.
Lo hace en muy rara ocasión.
El 29 de octubre de 2012, en cambio, ha helado en Iruñea.
He aquí la noticia.
Es decir, de nuevo queda en entredicho el famoso cambio climático...


29/10/2012 6:20 -0.1 91 0.0 0 0.0 2.1 7.4 84
29/10/2012 6:30 -0.2 91 0.0 0 0.0 2.1 7.4 83
29/10/2012 6:40 -0.3 92 0.0 0 0.0 1.7 6.0 89
29/10/2012 6:50 -0.3 92 0.0 0 0.0 0.9 3.1 119
29/10/2012 7:00 -0.1 91 21.6 272 0.0 0.9 3.2 119

2012-10-29

Palabras de Florencio Idoate

"Tras de asomarme  un poco a los palacios de los reyes, virreyes y magnates, o de hacer revivir el estruendo guerrero de nuestros antepasados con sus heroísmos y sus debilidades, entro de lleno en lo que podríamos llamar historia menuda, donde hago desfilar pocos personajes de relumbrón y muchos de mediana e ínfima categoría, deliberadamente elegidos y moviéndose en su propia salsa.
Son piadosos labradores que visitan a los santos en sus ermitas; curanderos que intentan suplantar a los médicos y sacan los cuartos a sus enfermos; cirujanos que hacen sangrías y practican operaciones de carnicero; mujeres que se tiran de los pelos en la iglesia por puntillos de preferencia, y hombres que riñen por ocupar el primer asiento o llevar una vara del palio; hidalgos y palacianos, con su vanidad y sus preocupaciones de clase; judíos, gitanos, agotes y brujos, que procuran defenderse de los prejuicios de una sociedad hostil; gentes que huelgan y celebran sus fiestas en alegres gaudeamus, bebiendo y danzando al son de la flauta y del tamboril; cazadores y pescadores que manejan ballestas, arcabuces, azores, redes y cañas; ladrones y bandoleros que roban casas e iglesias, y asaltan a trajinantes y pasajeros en las Bardenas; curas y frailes que quieren tener a raya a sus feligreses o discuten por un responso; almadieros que bajan silenciosamente por el Aragón y feriantes que trafican y engañan a sus clientes. No faltan algún proyectista atrevido y seres felices e ilusionados, siquiera sea unos momentos, que en aras del amor raptan a una monja o buscan un tesoro. La economía y las calamidades públicas tienen también su rincón.
Algunos episodios, son reflejo de los esfuerzos de los pueblos de señorío para liberarse de la dependencia de sus señores, trátese de particulares o de monasterios. En ocasiones la lucha adquiere caracteres dramáticos, y al sonido de la campana que toca a rebato, estalla el motín popular. No pueden faltar tampoco las rencillas de los bandos locales o de pueblo contra pueblo, espadas desenvainadas y tragedias sangrientas".

Florencio Idoate Iragui
Rincones de la Historia de Navarra
Iruñea 1954

Lehen elurtea / Primera nevadica

Iruñea

Asteburuan, urriaren 27-28an,
lehen elurte xumea ikusi dugu Iruñerriko mendietan.

XX. mendearen bigarren zatian, Iruñea inguratzen duten mendiak azaroa eta maiatza artean zuritzea arrunta izan da.
Baina urrian egitea, nahikoa ezohikoa.
Sarbil edota Goñerri alderdietan kasu.
Zer erranik ez Txaraka edota Ezkaban...

Halaber, XXI. mende honetan urria ez ezik,
azaroa eta maiatza artekoa ere kolokan jarri du klimak,
gurean elurraren bisita ustekabe galanta bilakatu baita.
Aurten, berriz, elurra aitzineratu zaigu,
eta bide batez kultur albiste bihurtu! Klima aldaketarik? Kia!

Hemen dituzue argazki batzuk, urriaren 28an, igandearekin, 
Erreniegan eginik, hots, 1039 metroetako altueran.
Egin duenaren hondarra ageri da, baita inguruan jaso dena ere.
Ea gustatzen zaizuen!


El fin de semana, 27-28 de octubre, hemos visto en los montes de Iruñerria
la primera pequeña nevada.
Durante la segunda mitad del siglo XX ha sido corriente, entre noviembre y mayo,
que blanquearan los montes que rodean Iruñea, pero bastante extraño que lo haga en octubre.
Por ejemplo, hacia Sarbil (Cabezón de Etxauri) o Goñerri (Val de Goñi).
O, ni qué decir tiene, en Txaraka o Ezkaba...
Además, en este siglo XXI el clima no sólo ha puesto en duda a octubre,
sino también la propia temporada entre noviembre y mayo,
porque en nuestra tierra la nieve se ha convertido en gran inesperada.
Este año, en cambio, la nieve se ha adelantado, ¡y de paso se ha hecho noticia cultural!
¿Cambio climático? ¡Kia!
Aquí tenéis unas fotos del 28 de octubre, domingo, realizadas en Erreniega, a 1039 metros.
En ellas se aprecian los últimos restos del temporal, y lo sucedido alrededor.
¡Espero que os guste!

Erreniega


Erreniega

Erreniegako gaina   Alto de Erreniega

Goñerriko gainak   Altos de Val de Goñi

Sarbil   Cabezón de Etxauri


Auñamendiko gainak   Altos del Pirineo

Auñamendia bi mila metroetan   Dos miles del Pirineo
Zuek ere irudiak plazaratu nahi baduzue: EneNafarroaMaitea@gmail.com

Si también os apetece publicar imágenes:
EneNafarroaMaitea@gmail.com

2012-10-28

"Recueilli en Navarre" eta Pierre Narbaitz (3)

Blog honetako jarraitzaile batzuek galde egin didazue ea Pierre Narbaitz egilearen aipu hura, "Recueilli en Navarre" izenekoa alegia, non kausitzen ahal duzuen, zein testuingurutan.
Bada, Pierre Narbaitzen liburu batean duzue: 1975ean karrikaratu zuen "Le matin basque".

Urzo xuri pollit bat

 Urzo xuri pollit bat
bazen herri huntan,
aita amak utzirik
joan zen airetan;
paregabia baitzen
bere lagunetan,
ihiztariak zuen
atzeman saretan.

Urzo xuri pollita
kaiolan eritu,
eta ihiztaria
tristezian sartu;
gaitza berri zueno,
nahi zuen saldu,
erostun tontuen bat
arrapatu balu.

Aita ama gaixuek
ez bide zakiten,
ihiztari zaharrak
zer zuen egiten;
urzuak zituela
kaiolara biltzen
eta han inozentez
ongi baliatzen.

Ihiztari zaharra,
gaizki usatua
etzautzu baliatu
aurtengo tratua;
gogoz saltzen zinuen
urzo kolpatua,
izan balitz mundua
arras lokartua.

Bertsuak eman tugu
gauaren erdian,
hamar mutiko gaztek
omore onian;
ez dugu ez emanen
bakerik herrian,
urzoa sorlekura
ekarri artian.

 Herrikoia
Bertso Paperak
Luzaide-Baigorri
XVIII-XIX

2012-10-27

Mercaderes medievales

"Ramón Ferrer Navarro (1971) elaboró un dossier en el que se recogían aspectos de la vida diaria de los mercaderes, aquellas personas curtidas en el difícil mundo aduanero medieval.
Como entonces mismo referían, "es imposible encontrar alguno honrado".
Por ejemplo, un tal Ferrando de Çuordia fue detenido intentando pasar con albarán falso entre Tudela y Zaragoza, siendo requisado su pescado.
Ahora bien, pese a frecuentes castigos y multas, no eran extraños los indultos reales, como el dado a tres de Baiona, puesto que la función que realizaban era imprescindible para la economía general, sufriendo especialmente en momentos bélicos.
Estudiados algunos peajes, eran famosos el sangüesino Sancho Oyllasco o el pamplonés Enneco Çalva, residiendo la mayoría de los mercaderes en la actual capital, Estella-Lizarra o Baiona.
Usaban monedas de cualquier parte, navarras propias, de Florencia, Escocia, Francia, Nápoles, Hungría, produciéndose con el tiempo devaluaciones y trueques, aunque el precio de los productos no variaba demasiado de siglo en siglo".

Erlantz Urtasun Antzano
1997-2012

2012-10-26

XIII. mendeko errota / Molino siglo XIII


Albistea "Diario de Noticias" egunkarian da, 25ean.
Esta noticia ha aparecido el día 25 en el periódico "Diario de Noticias".


Diario de Noticias

"Trinitarios destapa un molino medieval.
Las obras del nuevo parque dejan al descubierto los muros de una construcción del siglo XIII.
El parque de Trinitarios, cuya construcción se espera finalice para el verano de 2013, quedará completado con una intervención en el entorno del puente de Cuatrovientos y el de Santa Engracia, en la que se han destapado los restos de un antiguo molino harinero del siglo XIII y un canal que llegaba hasta él, que se pretenden poner en valor.
Estos últimos trabajos pretenden ganar espacio para el río en los momentos de crecida, entre los puentes de Santa Engracia y Cuatrovientos, donde se encuentran los restos de un molino harinero. El puente de Santa Engracia cuenta, en su lado más próximo a la avenida de Gipuzkoa, con un canal por el cual entraba el agua hasta el molino y que con el tiempo ha quedado cegado por la tierra. Lo mismo ha sucedido con el ojo del puente de Cuatrovientos más próximo a este.
La intervención se ha centrado en dragar el canal y retirar la tierra acumulada para permitir el paso del agua y, a medida que se avanzaba en los trabajos, han ido quedando al descubierto las paredes del edificio. Construido en el siglo XIII para albergar el molino, en 1888 se transformó en una fábrica de electricidad y ahora sus muros permanecerán a la vista integrados entre los puentes, en un espacio ajardinado. Así se pretende poner en valor estos elementos, aunque no estaba previsto en el proyecto inicial de Trinitarios".

Bai ustekabe polita,... Zorionak, Iruñea!

XX.eko goitizenak / Apodos siglo XX

Euskara               Castellano          Goitizena  Apodo

Abaigar                Abaigar               Hormigueros

Barbariain            Barbarin              Mostilleros

Zarrakaztelu        Carcastillo            Berzas

Etxauri                 Echauri                Caracoles

Esaberri               Javier                   Balluequeros

Atarrabia              Villava                  Traperos

Erretzu                 Riezu                   Zumericas

Olexoa                 Oléjua                  Guritos

Elo                       Monreal                Gorriones

Ledea                  Liédena                 Monatos

José María Iribarren                   
Vocabulario Navarro                   
1952                   

2012-10-25

"Recueilli en Navarre" (2) -Piarres Narbaitz-

Piarres Narbaitz
Blog honetako jarraitzailea den Markelek honako informazio interesgarria helarazi digu
"Recueilli en Navarre" gogoeta idatzi zuen Piarres Narbaitzi buruz:

"Eta ederki erakutsi zuen 'Kataliñen gogoetak' liburuan nondik heldu garen. Piarres Arradoi izengutxia ibili zuen liburu hura argitaratzeko, liburu ederra, gure muina eta izatea erakusten ditu, euskara izugarrian; zaharrek esanen luketen bezala, euskara garbi askoan. Oso giro tradizionala eta erlijio kutsu handikoa azaltzen du, garaiari hala tokatzen eta, baina horren gainetik, emakume baten ikuspegitik idatzia dago, eta hori nahiko bitxia iruditzen zait garai hartako. Polita da euskal gazteria mugimendua ere nola aipatzen duen, eta zer kontraste egiten duen Kattalinen munduarekin"

Gure aldetik, "Kataliñen gogoetak" liburua 1958koa dela aipatu, bertzerik ez dugu,
baita edozein iruzkin egin nahi izanez gero ere aukera duzula irakurle,
helbide hau erabiltzekotz kasu: EneNafarroaMaitea@gmail.com

Esker mila, Markel, mundiala zara!

ikus urriaren 17ko "Recueilli en Navarre"

Lerga, Sofuentes


Inscripciones romanas del Museo de Navarra


Umme, Sahari filius,
Narhungesi Abi-
sunhari filio,
annorum XXV. Titulum posuit sumptu suo.
Arkeologo nahiz hizkuntzalarien irudikotz, Lergan kausitu zen
duela 2.000 urteko hilarri honek hitz hauek gorde ditu:
Narhun Gesi, bere semea Ume Zahar eta bere biloba Abi Zunhar.
En opinión de los arqueólogos y lingüistas, esta inscripción funeraria de hace 2.000 años
encontrada en Lerga ha guardado estas palabras:
Narhun Gesi, su hijo Ume Zahar y su nieto Abi Zunhar.


Bada, bertze hilarri hau Aragoiko Sofuentes herrian kausitu zen,
garai berekoa da eta bertan antzeko Narun izena litzateke.
Pues bien, esta otra urna cineraria  se encontró en la aragonesa Sofuentes,
es de la misma época y en ella estaría el similar nombre Narun.Inscripciones romanas del Museo de Navarra

Adituen ustez Lerga eta Sofuenteskoak senitarteak izaten ahal dira.
Egun bi herri hauek Nafarroa Garaia eta Zaragozako lurrak badira ere,
garia hartan baskoiak ziren. Eta, agi denez, euskaldunak.
Según los expertos estas personas de Lerga y Sofuentes pueden ser parientes.
Aunque hoy los dos pueblos están en tierras navarras y zaragozanas,
en aquella época eran vascones. Y, como se aprecia, hablaban euskara.


2012-10-24

Superficie cultivada 1817-1888

Hemen dituzu, blog honetako jarraitzaile maitea, bi mapa erranguratsu.
Gogoeta, zure esku. Eta, nahi baduzu, gure.

Aquí tienes, querido seguidor de este blog, dos mapas de alto contenido.
La reflexión es tuya. Y, si te apetece, nuestra.

Navarra siglo XIX. Cien años de Historia
1994

2012-10-23

Indatxikia

José Joaquín Arazuri: Indatxikia 1934
"En el Casco Viejo de Pamplona existe la calle "Indatxikia", a la que puede accederse por tres puntos, es decir, desde el paseo de Pablo Sarasate, alias del señor Valencia, antigua vaguada que se rellenó, a través de su bocacalle entre bancos y villavesas, desde las proximidades de la plaza de San Nicolás, oteando a los parroquianos de Casa Paco, o entrando por Comedias hojeando buenos libros.
Es una calle estrecha, de imperturbable penumbra, encasillada por castizos txokos, recuérdese la bandera transicionera del masivamente alquilado, muchas veces copiado pero nunca igualado "Txerritoki", encorsetada entre lo que fue muralla y el primer bloque de viviendas del antiguo burgo. Se dice, de hecho, que en tiempos medievales habría desempeñado cierto papel como "camino de ronda" para los vigilantes del recinto.
Sea como fuere, su nombre es hoy transparente. "Indatxikia" no es otra cosa que "inda"+"txikia", siendo su primer elemento, "inda", senda, el nombre usual para designar el genérico "calle" en todo el centro de la comunidad foral siguiendo los dictámenes del dialecto principal que existía en ella, de suerte que "Zapatadinda" (zapatería), "Barrendinda" ("barrenkale" en otras partes) y muchas más denominaciones han sido recogidas en la propia Iruñea o, por ejemplo, en Artaxoa (Artajona). Así que "indatxikia" es la calle pequeña, lo que responde a su realidad. Una fina karrika.
Pues bien, en los documentos medievales y modernos aparece inicialmente como "rúa petita", y en general como "la rúa chica", hasta en la placa, flagrante traducción del término utilizado habitualmente por la milenaria población euskaldun de la ciudad. Y es que, hasta los mayores de la capital, desconocedores del euskara hace generaciones, siempre la han llamado "lindatxikia", una lógica deformación, y hasta simpática, parece nombre de chavalica, del término original euskaldun de esta calle de Iruñea, la misma calle que, pese a los documentos escritos administrativos, vigentes durante largos siglos, nunca fue clamada por la gente del lugar con el estrafalario "rúa chica". De cualquier manera, he ahí el doble termómetro, farenheit o kelvin y celsius, oficial y popular".

Erlantz Urtasun Antzano
1997-2012